Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Centering Pregnancy

Bij ons kun je kiezen voor individuele controles of voor onze leuke groepsvoorlichting `` Centering Pregnancy``.

 Centering Pregnancy is ontwikkeld voor vrouwen die graag goed geïnformeerd willen worden over hun zwangerschap en bevalling én die het fijn vinden andere zwangere vrouwen te ontmoeten. Er is veel onderzoek naar gedaan en de voordelen die beschreven worden zijn; minder vroeggeboortes, een hoger geboortegewicht, meer kennis, een betere voorbereiding op de bevalling, meer sociale steun, minder medicamenteuze pijnbestrijding, minder bijstimulatie tijdens de bevalling, minder stress en minder verwijzingen gedurende de zwangerschap.

Als je deelneemt aan het programma word je ingedeeld in een groep met 8 à 10 andere vrouwen die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend als jij. Er zijn ongeveer 8 bijeenkomsten (vooraf) gepland gedurende je zwangerschap en 1 na de bevalling. De bijeenkomsten duren 2 uur.

Tijdens elk van deze bijeenkomsten is er eerst tijd voor de individuele controle. Hierbij worden je controles besproken en doet de verloskundige het uitwendig onderzoek: het voelen van de buik en het luisteren naar het hartje met de doptone.  Hierna gaan we met de groep in gesprek over zwanger zijn, klachten, ongemakken, voorbereiding op de bevalling, de kraamtijd, borst- of flesvoeding. Tevens is er tijd om de andere vrouwen uit de groep te leren kennen.

De bijeenkomsten worden begeleid door een vaste verloskundige. Soms zal er iemand worden uitgenodigd om te komen praten over een specifiek onderwerp; soms zal er een video worden vertoond, maar meestal zal de tijd gebruikt worden om te praten over jullie zelf, je gezin en de dingen die je tegenkomt tijdens je zwangerschap. Aan het eind van de zwangerschap zijn de controles weer individueel en maak je kennis met de andere verloskundigen van ons team. Echo`s vinden individueel plaats.

Er is aangetoond dat groepsbijeenkomsten bijdragen aan meer vertrouwen in jezelf, in je zwangerschap en de bevalling en je rol als moeder!

Je partner en/of andere ondersteunende mensen om je heen zijn ook welkom binnen de groep in bepaalde bijeenkomsten. Dit wordt  tijdens de 1e bijeenkomst met de groep afgesproken. Mocht dit  niet je eerste kind zijn en je hebt al kinderen dan willen we je vragen deze niet mee te nemen naar de bijeenkomsten. We hebben hiervoor geen goede opvangmogelijkheden.

Wij zijn heel enthousiast over dit programma. De tijd binnen de groep zal productief gebruikt worden! Ook als je extra of andere zorg nodig hebt kun je toch mee blijven doen aan de groepsbijeenkomsten.

Aangezien de groepsvoorlichting meer tijd vraagt dan de individuele controles hebben wij een brief opgesteld voor de werkgever. Wij geven hierin uitleg over `Centering Pregnancy` en vragen om begrip en medewerking. Daarnaast is de werkgever verplicht vrij te geven voor het bezoeken van een verloskundige.

 Kijk voor ervaringen van andere moeders eens op: www.samenweetjemeer.nl