Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Privacy Verklaring

Jouw privacy in onze verloskundige praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Jouw medisch dossier
Voor het verlenen van verloskundige zorg maken wij een medisch cliëntendossier aan zodra je je hebt aangemeld bij onze praktijk. Hierin worden alle gegevens van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd opgeslagen en 15 jaar beveiligd bewaard.
Als verloskundigen hebben wij een beroepsgeheim.
Ook onze praktijkassistentes en verloskundige waarneemsters hebben een contract waarin de geheimhoudingsplicht beschreven staat. Studenten hebben een geheimhoudingsverklaring op school getekend. Wij zullen dus nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming informatie aan derden over je verstrekken. Het kan zijn dat je in de zwangerschap verwezen wordt naar de huisarts of naar een verloskundige of arts van het ziekenhuis. Dan zullen je medische gegevens ook voor hen inzichtelijk worden om de juiste zorg te kunnen leveren.

Je hebt recht hebt op inzage in jouw dossier. Wij geven rond 20 weken en 36 weken een kopie van je dossier mee, zodat je alle gegevens ook zelf in beheer hebt. Daarnaast hebben wij deze gegevens ook nodig als wij een huisbezoek bij je doen. Let goed op waar je deze kopie bewaart, zodat je persoonlijke gegevens niet bij derden terecht komen.

Geboortekaartje
Mocht je ons een geboortekaartje sturen na de bevalling dan hangen we deze op in de wachtruimte. Alle persoonsgegevens die hierop vermeld staan zijn zichtbaar voor iedereen.
Na een paar maanden worden de geboortekaartjes vervangen.

 

Privacy op deze website

Privacy- en cookieverklaring
Wij hechten groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen jou zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Huisarts
 • Eerder zwangerschappen
 • Eerste dag van de laatste menstruatie

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar jouw persoons- en/of gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

TLS encrypie
Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken alleen gebruik van sessie cookies.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. Als je een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op jouw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan jouw persoonlijke profiel koppelen. je kunt dit voorkomen door je af te melden bij jouw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wetenschappelijk onderzoek
In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe behandeltechnieken en therapieën ontdekt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig en moeten statistieken worden opgesteld. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Ook onze praktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle mogelijke maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangere bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld. Ook dit is geregeld in het privacy-reglement. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen (anoniem) gebruik van jouw gegevens voor wetenschappelijke doelen, dan kun je dat bij ons kenbaar maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 078-621 41 18. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/