Afsprakenlijn: 078-6214118
Spoed: 078-6177898

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

1. Bespreek je klacht met ons. 

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij ons als verloskundige want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou, je partner en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen, twijfels of ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar ook als je er al een tijdje mee rond loopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt. 

We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand meenemen naar dit gesprek

2. Schakel een klachten functionaris in

Wil je meer weten ver je rechten of wil je een advies? Wil je de klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Ze bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Ze adviseren wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dit moeilijk vindt. Of een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

Wij zijn aangesloten bij het CKBZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg)

Daarom kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde

We proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen 6 weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons een bericht wat we hebben gedaan met je klacht.

3. Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Dez- onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Ze doet hierover een bindende uitspraak. 

De externe klachtenfunctionaris van het CBK is telefonisch bereikbaar van maandan tot en met vrijdag (van 09.00 - 12.00 en 13.00-16.30 uur)

via: 088-0245123

je kunt ook een mail sturen naar: