Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Praktijknieuws

Corona Virus

30-09-2020

Beste zwangere en partner,

Zoals jullie weten zijn de regels rondom het COVID-19 virus weer strenger geworden. Onze beroepsvereniging heeft hierin een advies gegeven en wij willen deze richtlijnen opvolgen om de zorg voor jullie en onszelf zo veilig mogelijk te houden.

Dit houdt het volgende in:

Algemene regels:

· Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
· Was zoveel mogelijk je handen en houd je aan de persoonlijke hygiëne
· Heb je (lichte) griepverschijnselen, zoals verhoging, koorts, keelpijn of ben je verkouden of kortademig? Heb je last van reuk- en/of smaakverlies? Laat je dan zo snel mogelijk testen en kom NIET naar de praktijk. Dit geldt uiteraard ook voor gezinsleden. Bel ons zodat we samen kunnen beslissen hoe wij jou de beste verloskundige zorg kunnen geven.
· Kom ook NIET naar de praktijk als je in contact geweest bent met iemand die COVID-19 positief getest is en overleg met ons of je afspraak door kan gaan.

Zwangerschap:

· Kom in principe zo veel mogelijk alleen op controle. Je partner is welkom bij de intake, alle echo’s en het gesprek over de bevalling. We vragen je in ieder geval geen kind(eren) mee te nemen naar het spreekuur.
· Wij, als verloskundigen/echoscopisten, zullen op alle locaties mondkapjes dragen en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand wordt gehouden. Mocht je het zelf prettig vinden mag je uiteraard zelf ook een mondkapje dragen.
· We zullen je de mogelijkheid geven om bepaalde controles telefonisch te laten plaatsvinden. Dit gebeurt alleen als jij dit zelf prettiger vindt dan fysiek langskomen en het gaat altijd in overleg met de verloskundige.
· Kom niet te vroeg naar je afspraak, zodat we het aantal mensen in de praktijk zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen er naar streven het spreekuur op tijd te laten lopen. Als we tijdens het consult merken dat je meer tijd nodig hebt, dan zullen wij je de mogelijkheid bieden om nog met ons te bellen of een nieuwe afspraak te maken. Zo blijf je niet met onbeantwoorde vragen zitten.
· De voorlichtingsavonden, Centering Pregnancy bijeenkomsten en het hartjesspreekuur kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. Ook hier hanteren wij de 1,5 meter afstand en zullen er enkele aanpassingen plaatsvinden om zo veilig mogelijk de zorg te verlenen en informatie te verstrekken.
· Pretecho’s gaan voorlopig ook gewoon door. Er mag 1 persoon mee, mits hij/zij niet verkouden is of andere klachten heeft. Er kan helaas geen wissel plaatsvinden tussen verschillende personen die aanwezig zijn bij de echo. Ook vragen wij je geen kinderen mee te nemen. Uiteraard mag de echo gefilmd worden en mag er gebruik gemaakt worden van videobellen.

Bevalling:

· Thuis bevallen of in het ziekenhuis bevallen: beide opties zijn net zo veilig als voorheen. Bij een poliklinische bevalling in het ziekenhuis mag er 1 persoon aanwezig zijn. Dit zal hoogstwaarschijnlijk je partner zijn. Hij/zij mag wel wisselen met 1 ander persoon (moeder/vriendin etc.), maar de wissel moet buiten het ziekenhuis plaats vinden.
· Tijdens de bevalling zullen wij als verloskundigen een mondkapje dragen. Indien jij of je partner COVID-19 gerelateerde klachten heeft dan zullen wij gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een schort, masker en een spatbril. Hiermee hopen wij als zorgverleners gezond te blijven en goede zorg te kunnen blijven bieden zonder in quarantaine te moeten, mocht er onverhoopt iemand positief getest worden in jullie gezin.

Kraambed:

· In principe komen we in de kraamweek 2 keer langs voor een huisbezoek en hebben we 2 keer telefonisch contact. Indien noodzakelijk komen wij uiteraard wel extra op huisbezoek.
· Wij adviseren je om kraambezoek tot een minimum te beperken en stem met de kraamverzorgende af hoe om te gaan met bezoek, als de kraamverzorgende bij jullie in huis is.
· Mocht je in het ziekenhuis liggen, dan mag je partner op bezoek komen samen met 1 broertje of zusje. Indien je baby op de kinderafdeling ligt, mogen beiden ouders op bezoek komen óf 1 ouder met 1 broertje of zusje.

We moeten dit met z'n allen doen en hebben jullie hier ook bij nodig.

Bel ons bij vragen of ongerustheid.

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske, Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna, Jantine
Betsie, Sonja, Lydia en Gertrude

20-07-2020:

het is vanaf heden weer toegestaan om 1 extra iemand (buiten je partner om) bij de bevalling te hebben. Bij een thuisbevalling was dit al het geval. 

01-07-2020:

Kinderen uit het gezin kunnen mee naar het spreekuur. Partner en kinderen mogen dus beide mee naar het spreekuur, dit is heel fijn maar we adviseren zoveel mogelijk alleen te komen. Het is belangrijk dat het niet te druk wordt in de wachtkamer zodat de afstand van 1.5 meter gehandhaafd blijft.

03-06-2020

Beste zwangeren en partners,

Hier weer een nieuwsbrief over onze zorgverlening in de corona-crisis.
Gelukkig hebben alle genomen maatregelen een gewenst resultaat in de afname van het aantal besmettingen. En daarvoor ook vanuit ons de complimenten!
Door alle goede landelijke cijfers zijn er weer een aantal verruimingen binnen de zorgverlening mogelijk.

Allereerst blijven natuurlijk de algemeen geldende richtlijnen van kracht:

- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
- Heb je koorts of verkoudheidsklachten neem contact met ons op en kom niet naar het spreekuur
- Was zoveel mogelijk je handen en houd je aan de persoonlijke hygiëne

Er is weer een uitbreiding van mogelijkheden waarbij we uiteraard rekening houden met de 1,5 meter afstand en een maximaal aantal personen in een ruimte.

- De voorlichtingsavonden gaan weer starten met maximaal 10 stellen. De data staan op de website en op de folders die op de spreekuurlocatie liggen.
- De Centering Pregnancy bijeenkomsten gaan weer starten. We zullen jullie tijdens het spreekuur hierover informeren. Zie onze website voor verdere informatie over Centering Pregnancy. De groepen die al gestart zijn voor half maart worden persoonlijk benaderd voor verdere informatie.
 Veel cursussen gaan weer starten: Vief Sportief start eind juni met een cursus. Ook de cursus “Vol vertrouwen bevallen” start weer op locatie. De kraamzorgorganisaties geven nog een aantal voorlichtingsavonden digitaal, maar gaan in de loop van de zomer ook weer op locatie avonden organiseren. Kijk op onze website voor verdere informatie.
- Vanaf 1 juni kunnen we weer nacontroles (6 weken na de bevalling) op het spreekuur inplannen. Daarbij mag de baby mee en zullen we uiteraard gepaste afstand houden.
- Partners mogen zoals jullie weten weer mee naar controles en echo’s. Maar uiteraard blijft gelden: probeer zoveel mogelijk alleen te komen. Ook zijn de anticonceptiespreekuren weer gestart en is er een mogelijkheid voor het maken van pretecho’s.
- Het algemene advies luidt dat kinderen nog niet mee mogen. Als er echt geen oppas te regelen is, maken we hierin een uitzondering. Neem in dat geval voor zover mogelijk je kind mee in een buggy of wandelwagen.
- Het hartjesspreekuur gaat weer van start. Ben je tussen de 12 en 22 weken zwanger en voel je het kindje nog niet bewegen, kun je elke dinsdag en donderdagochtend om 8.45 uur langskomen om het hartje te luisteren op locatie Stadspolders. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
- Met ingang van 3 juli starten de spreekuren op Krispijn weer.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, bel ons gerust!

Groeten,

Jetske, Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna, Jantine

07-05-2020

Beste zwangeren en partners,

Er is weer een versoepeling van de maatregelen:
Partners zijn per direct welkom bij alle controles en alle echo's bij Lucina EN in het ziekenhuis. Kinderen zijn helaas nog niet toegestaan.
 
We vragen jullie dit wel zoveel mogelijk te beperken waar mogelijk ivm onze eigen veiligheid.
 Ook nemen we extra maatregelen om de 1.5 meter zoveel mogelijk te waarborgen.
 
Fijn weekend namens team Lucina

07-05-2020

PRETECHOS kunnen weer worden ingepland. De pretechospreekuren starten vanaf 16 mei. Bel de assistente voor het inplannen van een afspraak: 078 621 4118. Het is toegestaan om 1 persoon mee te nemen tijdens de pretecho. Kinderen en/of extra personen zijn helaas nog niet toegestaan in de praktijk. Ook niet in de wachtkamer.  

05-05-2020

Goed nieuws!
Per direct is het weer toegestaan om bij de volgende echo's 1 persoon mee te nemen
- echo's in het eerste trimester (7-12 weken)
- 20 weken echo's

Het is helaas nog niet toegestaan bij de overige echo's iemand mee te nemen. Videobellen blijft hier uiteraard wel mogelijk. 

We vragen jullie uiteraard niet mee te komen indien verkoudheidsklachten en/of koorts

29-04-2020

Beste zwangeren en partners,

We zijn blij om te merken dat jullie veel begrip tonen naar onze aangepaste zorgverlening.
Dit is echt een compliment waard, want “Alleen samen krijgen we Corona onder controle!”

We willen jullie graag op de hoogte houden met deze update.
De geldende maatregelen zijn verlengd tot 20 mei a.s. Dat betekent dat alle maatregelen die wij getroffen hebben, gehandhaafd blijven.

Gelukkig kunnen we wel laten weten dat de anticonceptiespreekuren weer opgestart kunnen worden. Dit zal gefaseerd gebeuren. Vanaf maandag 4 mei a.s. kunnen er weer afspraken gemaakt worden via de afsprakenlijn voor het plaatsen van een spiraaltje of hormoonstaafje en het verwijderen hiervan.

Daarnaast hebben we besloten per dinsdag 28 april te stoppen met het extra telefonisch spreekuur door de verloskundigimage002e. We zijn vanaf die dag weer op de gebruikelijke tijden bereikbaar op de afsprakenlijn. Uiteraard zijn we 7 dagen in de week, 24 uur per dag, bereikbaar op de spoedlijn. Mocht het nodig zijn zal de assistente uiteraard doorverbinden met een dienstdoende verloskundige.

Voor alle duidelijkheid zette we de getroffen maatregelen hieronder nogmaals op een rijtje:

 • Wij geven GEEN handen
 • Heb je klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts (38 graden of hoger) blijf dan zoveel mogelijk thuis.  Als je deze klachten hebt of ben je Corona positief getest, laat dit altijd aan ons weten. In principe ziek je thuis uit en proberen we de controles uit te stellen. Bel ons op het spoednummer: 078 – 617 78 98 zodat we dit met je verder kunnen afspreken.
 • Neem alle door het RIVM voorgestelde hygiëne maatregelen in acht. Wij houden uiteraard de praktijkruimte extra schoon, desinfecteren onze materialen en ontsmetten alles wat nodig is.
 • In de wachtkamers ligt geen speelgoed. Ook liggen er geen boeken/tijdschriften, er wordt geen water geschonken, de stoelen zijn verder uit elkaar gezet.
 • Wij mogen alleen de zwangere op controle of bij een echo zien: dus GEEN gezinsleden, partners etc. Kom ALLEEN naar het spreekuur.
 • Er is GEEN hartjes-/ inloop spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend!
 • Alle activiteiten waarbij meerdere personen aanwezig zijn hebben we geannuleerd. Er zijn geen voorlichtingsavonden, geen Centering Pregnancy bijeenkomsten en geen cursussen.
 • We beperken ons tot alleen medisch noodzakelijke zorg. Er zijn GEEN pretecho spreekuren.
 • De intake en de counseling over de prenatale onderzoeken vinden telefonisch plaats.

De frequentie van de zwangerschapcontroles is iets aangepast. Dit wordt bij elke controle met je afgesproken. En natuurlijk houden we zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand.

 • Voor bevallingen of andere noodzakelijke huisbezoeken verandert er niets. We komen bij je thuis en gaan met je mee naar het ziekenhuis indien nodig. Alleen je partner mag mee naar het ziekenhuis, maar geen moeder of vriendin.
 • Voor de kraamperiode geldt dat we één huisbezoek doen en de overige contacten zullen telefonisch zijn. Uiteraard doen we waar nodig meer huisbezoeken.
 • Uiteraard doen wij er als zorgverleners alles aan om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken: geen conferenties, scholingen of bijeenkomsten. Overlegstructuren zijn waar mogelijk geannuleerd of worden telefonisch gehouden. Daarnaast zijn alle benodigde materialen om zorg te verlenen aan (mogelijk) besmette vrouwen ruim voldoende aanwezig.

Om je partner toch iets te laten meebeleven van de echo of de controle kun je tijdens het onderzoek via Whats App of Facetime videobellen zodat er meegekeken kan worden.

We merken helaas dat er soms angst is: angst om te bellen bij klachten of angst om op controle te komen of voor bloedonderzoek naar het ziekenhuis (of prikpost) te gaan. We willen echt nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om te bellen, langs te komen of bepaalde onderzoeken te laten uitvoeren. De zorg is veilig! Het gaat om de gezondheid van moeder en kind!

Bij enige twijfel, ongerustheid of klachten neem ALTIJD contact met ons op! We zijn er voor jullie!

Tot nu toe blijkt uit wetenschappelijke onderzoek nog steeds dat een Corona besmetting in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap. Ook blijken er zeer weinig risico’s voor de baby te zijn.

Omdat er veel voorlichtingsbijeenkomsten en zwangerschapscursussen niet doorgaan in deze tijd, is er heel veel digitaal aanbod.

We willen er 3 benoemen, maar kijk op onze website wat er nog meer mogelijk is:


Hiermee hopen we dat de dalende lijn van het aantal corona besmettingen nog verder zal doorzetten. We hopen wederom op jullie begrip! 
Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. We staan voor jullie klaar!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske, Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna, Jantine
Betsie, Sonja en Gertrude

10-4: Een nieuwe Q&A over Coronavirus en zwangerschap/bevalling/borstvoeding opgesteld door de vaste schrijversgroep van het ROAZ Zuidwest-Nedeland geboortezorg en aangevuld met een aantal gynaecologen uit het Erasmus MC: 
 Veel_gestelde_vragen_over_coronavirus_en_zwangerschap_dd_080420_3.pdf 

Klik hier voor een informatiekaart in verschillende talen:

Engels
Pools
Turks
Arabisch

Kijk hier voor informatie over borstvoeding geven tijdens een uitbraak van het Coronavirus (2019-nCoV; COVID-19)

01-04-2020

Beste zwangeren en partners,

Hierbij een update over de veiligheidsmaatregelen betreffende de echo’s die in onze praktijk gemaakt worden. Binnen de verloskunde worden er vanuit diverse organisaties voorschriften en adviezen gegeven, alsmede maatregelen opgelegd om onze verloskundige zorgverlening verder aan te scherpen. Eén van die maatregelen betreft het aantal personen dat toegestaan is bij de controles of echo’s. De afgelopen weken hebben wij een uitzondering gemaakt voor de vroege 1e echo en de 20-weken echo; het leek ons niet meer dan redelijk bij deze specifieke echo’s de partner als 2e persoon toe te laten. Voor overige echo’s de controles hebben we jullie al gevraagd alleen te komen. Door verdere aanscherping van de regels moeten wij tot onze spijt - vanaf 3 april a.s.- ook besluiten dat het niet meer mogelijk is om partners toe te laten bij deze echo’s.
Dit geldt dus nu voor alle controles en echo’s: kom alleen!

Om je partner toch iets te laten meebeleven van de echo kun je tijdens de echo via Whats App of Facetime videobellen zodat er meekeken kan worden op het echoscherm. Hiermee hopen we dat alle maatregelen effect zullen gaan hebben op het indammen van de Corona-crisis. We hopen wederom op jullie begrip!

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. We staan voor jullie klaar!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske, Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna, Jantine

Betsie, Sonja en Gertrude

30-3-2020 

 Beste zwangeren en partners,

Inmiddels zijn we twee weken verder met alle maatregelen die genomen zijn rondom het Corona-virus.Graag willen we iedereen via deze email op de hoogte houden over alle ontwikkelingen.  

Het is ontzettend goed om te zien hoe positief iedereen reageert en in de hele zorgverlening; telefonische afspraken, korte controles, alléén op controle komen zonder partner. We beseffen heel goed dat iedereen dit heel graag anders zou willen zien.Het is een heftige tijd die een andere manier van zorgverlening van ons en jullie vraagt, maar we hopen oprecht dat komende week de effecten van al deze maatregelen merkbaar zullen zijn. 

De maatregelen waarover we jullie 14 maart geïnformeerd hebben blijven voorlopig van kracht tot weander bericht ontvangen van de instanties die ons adviseren (KNOV, RIVM, GGD en NVOG).Wil je de maatregelen nog eens lezen, kijk dan op onze website voor de informatiebrief(https://verloskundigen-lucina.nl/nieuws). 
De controles zijn minder frequent en korter, maar we proberen zoveel mogelijk met jullie in contact te blijven door middel van telefonische afspraken. Zo kunnen we vragen die bij jullie leven bespreken en alle informatie geven die nodig is. Uiteraard gaan de belangrijkste controle momentenen de medische echo`s gewoon door.

Voor deze afspraken blijft wel gelden dat je mag komen als je GEEN klachten hebt van verkoudheid, snotteren of koorts en kom alléén naar deze afspraak. 

Daarnaast hebben we vanaf 1 april a.s. voorlopig GEEN spreekuur meer op onze locatie Krispijn (Marisplein).  Dit besluit hebben we genomen naar aanleiding vaneen aantal extra aanpassingen die deze week van kracht gaan in dit gezondheidscentrum. We kunnen onder andere geen gebruik meer maken van de wachtkamer en jullie mogen niet meer via de hoofdingang naar binnen.  
Dit betekent dat vanaf vrijdag 3 april het spreekuur wordt gehouden op onze eigen locatie in Stadspolders: H.R. Holst-erf 134. 
Mocht je een afspraak hebben staan op deze locatie ontvang je hier ook persoonlijk bericht over.

Gelukkig is ons hele team nog gezond en kan het volledige Lucina team adequate zorg verlenen. 
En wat een mooi moment in deze nare periodeom getuige te mogen zijn van de geboorte van een baby! Dit is en blijft een uniek moment!

We wensen jullie ook in deze heftige tijd een goede zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe! 
Neem gerust contact met ons op als er vragen zijnWe staan voor jullie klaar!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske,Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna,Jantine  
Betsie, Sonja en Gertrude 

20 maart 2020

Beste zwangeren en partner,

Onze voorlichtingsavond over de bevalling en kraamtijd gaat helaas niet door. Dit geldt voor veel zwangerschapscursussen. Er zijn wel veel cursussen die online aangeboden worden. Ook is er veel informatie over de bevalling en de kraamtijd te lezen. Op onze website vindt je veel informatie en goede bronnen. We nemen uiteraard zoveel mogelijk de tijd voor jullie om alles te bespreken maar door minder fysiek contact zal dit net wat anders zijn. Daarom vragen we jullie om de digitale informatie te gebruiken zodat jullie alsnog goed voorbereid zijn op de bevalling. We staan klaar voor alle vragen vanuit jullie maar vragen ook om jullie eigen inzet om jezelf te informeren waar het kan. Bedankt:)

17 maart 2020:

UPDATE!

Zwangerschap:
- Result priklab is WEL open op maandag en donderdag 09.00-09.30 uur. We zullen jullie indien je moet wachten verspreiden over het pand.
- Bij de echo's verzoeken wij jullie om alleen te komen. Uiteraard is videobellen tijdens de echo mogelijk.

Bevalling:
- Er mag (buiten ons om) maximaal 1 persoon mee tijdens de bevalling (eerder waren dit 2 personen).
-Wij kunnen niet op bezoek komen/aanwezig blijven tijdens een medische partus voor coaching.
-Na de bevalling mag er geen bezoek op Rhena komen. 
-Poliklinisch bevallingen op Rhena gaan door en zijn veilig. Wel streven we er naar alleen de benodigde tijd op Rhena te verblijven. Dit betekent dat jullie langer thuis blijven (waar mogelijk/veilig).

Kraambed:
-Er is GEEN aangifte mogelijk op Rhena tot nader orde.
-Kraamzorg gaat door. Wij zullen telefonisch contact hebben met jullie en de kraamverzorgster. Waar nodig komen wij op huisbezoek. 
-Bezoek is welkom bij jullie thuis (tenzij klachten) maar NIET als de kraamverzorgster in huis is.

We zorgen er voor dat de zorg veilig blijft, en jullie zwangerschap en bevalling niet in gevaar komt. Daar kun je op vertrouwen!
Uiteraard is het niet de zorg die jullie van ons gewend zijn, ook wij vinden dit moeilijk. We krijgen vanuit jullie veel begrip waarvoor we jullie willen bedanken. 

We verzoeken jullie om geen vragen via social media/facebook messenger te stellen.

Team Lucina

14 maart 2020:
Beste zwangeren en partners,

Het is niemand ontgaan dat de maatregelen rondom het proberen te voorkomen van het verspreiden van het Corona-virus zijn aangescherpt.

Omdat onze zorgverlening door moet gaan, zijn er richtlijnen opgesteld vanuit onze beroepsorganisatie (KNOV) in samenwerking met RIVM, GGD en NVOG.

Daarnaast hebben wij regionaal overleg met het ziekenhuis, de kraamzorgorganisaties en iedereen die betrokken is rondom de verloskundige zorgverlening.

Ook wij moeten drastische maatregelen nemen, omdat wij graag zien dat het Corona-virus zich niet verder zal verspreiden.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart:

 • Wij geven GEEN handen
 • Heb je klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (38 graden of hoger blijf dan zoveel mogelijk thuis. Als je een afspraak hebt met ons, bel op het spoednummer (078 – 617 78 98) om te overleggen over je afspraak.
 • Neem alle door het RIVM voorgestelde hygiëne maatregelen in acht. Wij houden uiteraard de praktijkruimte ook extra schoon, desinfecteren onze materialen en ontsmetten alles wat nodig is.
 • We hebben aanpassingen gedaan in de wachtkamers: er is geen speelgoed, er liggen geen boeken/tijdschriften, er wordt geen water geschonken, de stoelen zijn verder uit elkaar gezet.

Daarnaast zijn er bij de specifieke spreekkamers stoelen neergezet zodat je niet te veel bij elkaar in de buurt zit.  Wij zullen dit ook goed aangeven in onze praktijk.

 • Wij mogen alleen de zwangere op controle zien: dus GEEN gezinsleden, partners etc.

Kom dus ALLEEN naar het spreekuur.

 • Er is GEEN hartjes/ inloop spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend!
 • Alle activiteiten waarbij meerdere personen aanwezig zijn hebben we geannuleerd. Dit betekent dat we voorlopig geen voorlichtingsavonden hebben, er geen Centering Pregnancy bijeenkomsten zijn en er geen cursussen gegeven worden. We geven uiteraard alle benodigde informatie individueel.
 • We beperken ons tot alleen medisch noodzakelijke zorg.

Er zijn dus GEEN spreekuren voor pretecho’s 

Heb je een afspraak bij ons staan, word je hier persoonlijk over geïnformeerd.

 • Uiteraard staat de kwaliteit van onze zorg bovenaan, maar we beperken de contactmomenten met jullie tot een minimum aantal controles. We zullen zoveel mogelijk telefonisch met jullie contact houden voor vragen en informatie. We maken met elke individuele zwangere passende afspraken. De controles die plaatsvinden op de praktijk zijn kort: we controleren de bloeddruk, de groei van de baby en luisteren naar het hartje. Korte vragen kunnen we uiteraard beantwoorden tijdens deze controle
 • Voor de kraamperiode zijn wij ook genoodzaakt de visites thuis tot een minimum te beperken. We zullen uiteraard zorg geven waar nodig, maar met elke individuele moeder maken we afspraken over al dan niet een huisbezoek of een telefonische afspraak.
 • Uiteraard doen wij er als zorgverleners ook alles aan om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken: alle conferenties, bijeenkomsten, overlegstructuren zijn waar mogelijk geannuleerd of worden telefonisch gehouden. Daarnaast hebben we alle benodigde materialen om zorg te verlenen aan (mogelijk) besmette vrouwen.

Wij blijven in nauw contact met alle betrokken zorgverleners en instanties en zullen jullie zo goed mogelijk informeren bij veranderingen in het beleid.

Ondanks al deze strikte maatregelen blijft gelden dat wij ALTIJD voor jullie bereikbaar zijn, dus schroom niet om contact op te nemen bij vragen en klachten.

Blijf ons ook volgen via de website en op social media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de uitbraak van het Corona Virus in Nederland zijn er veel vragen vanuit jullie zwangeren.  Onze beroepsvereniging heeft een advies opgesteld. Hierbij een Q & A over de meest gestelde vragen.

Moet ik mij als zwangere extra zorgen maken?
Nee. De infectie met het nieuwe coronavirus heeft bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

Is het Corona virus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?
Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan, maar het lijkt er op dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is.

Wat is het risico voor pasgeboren baby's?
Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby's niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

Wanneer moet ik als zwangere niet naar de praktijk komen? 

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact met ons op op wanneer je: 

 • Koorts hebt (>38.0 graden celcius) met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Het advies is om NIET naar onze praktijk en naar de praktijk van de huisarts te gaan.  Wanneer je bang bent dat je misschien besmet bent met het corona virus adviseren wij om je huisarts te bellen. Je huisarts zal, indien nodig, contact opnemen met de GGD voor verder onderzoek. 

Welke maatregelen nemen wij op het spreekuur?

De belangrijkste adviezen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen zijn;

 • Was je handen regematig
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik zo nodig papieren zakdoekjes

Het advies is om je ook in het kraambed aan deze hygiënemaatregelen te houden!

Wij zullen tijdelijk even geen handen schudden op het spreekuur om verspreiding te voorkomen. 

Voor meer informatie kijk op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Actueel nieuws vanuit het RIVM

Klik hier voor actueel nieuws over onderzoeken in de zwangerschap of bij de pageboren baby van het RIVM. 

Waarneming vanwege schouderblessure Jetske

Eind 2019 wordt Jetske geopereerd aan haar schouder. Ze is helaas voor langere periode uit de running. We hebben waarneming geregeld die haar komende periode komt vervangen. Ze stelt zich hieronder voor. 

Jantine Buxbaum

De komende periode kom ik het team van Lucina versterken, daarom stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Jantine Buxbaum, verloskundige sinds 2010. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Na eerst een aantal jaren als ergotherapeut te hebben gewerkt, besloot ik het roer volledig om te gooien en ben ik gestart met de opleiding verloskunde. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Het begeleiden van zwangeren, barende vrouwen en kersverse moeders en vaders blijf ik elke keer weer fascinerend vinden.

Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen goed terug kunnen kijk op de periode van zwanger zijn en bevallen. Bevallen is een klus, maar goede voorbereiding vooraf en begeleiding tijdens en na de bevalling dragen bij aan een positieve ervaring van het krijgen van een kind.

 

 Jantine Bux

 

 Verloskundigenpraktijk Lucina bestaat 35 jaar!

1 Mei 2019 bestaat verloskundigenpraktijk Lucina 35 jaar. Dit betekent tevens dat Jetske 35 jaar als verloskundige werkt. Hoe bijzonder en knap is het om na al die tijd nog steeds vol passie dit werk te doen. We zijn trots op Lucina en dit jubileum! Ook Carmen heeft dit jaar een Jubileum: 5 jaar werkzaam als verloskundige (bij Lucina).

We hebben deze dag uiteraard met elkaar gevierd; een superleuke dag. We hebben eerst koffie/thee met gebak gegeten, daarna een workshop bonbons maken en als afsluiter een heerlijke etentje met elkaar. We hopen nog lang met elkaar en met jullie door te gaan. We zijn gezegd met elkaar en trots op wat we neerzetten. 

 35 jaar Lucina 5 jaar35 jaar 2

Hanna en Carmen op dezelfde dag Lucina-tante geworden 

Hoera, op 4 december zijn zowel Hanna als Carmen trotse tante geworden. Hanna heet haar nichje Jaïra welkom en Carmen heeft haar neefje Kyan op de wereld zien komen. We zijn ontzettend trots op onze zussen, hun partners en natuurlijk op Jaïra en Kyan. Alle geboortes zijn speciaal voor ons, maar deze natuurlijk een tikkeltje extra:)

Emma is Lucina-mama geworden!

Hoera!!! Bas is geboren!!!
12 april zijn Arjan en Emma trotste ouders geworden van een zoon!!!

Het hele team van Lucina is  bezig geweest, zodat Carmen en Marlies de bevalling thuis konden begeleiden. 
Met de ouders gaat het heel goed en Bas is voor mama Emma uiteraard de mooiste en de liefste! Super bedankt collega's voor alle steun, begeleiding en goede zorgen! Jullie zijn echt een topteam

17952647 1428299270559445 4246143570707153549 n

Jetske is Lucina-oma geworden!

Hoera, Jetske is oma! Eerder van verwacht kwam kleindochter Fien ter wereld. Jetske heeft samen met gynaecoloog Myrthe Bandell de bevalling mogen doen. Het was een bijzondere en waardevolle ervaring. Kleine FIen groeit als kool en de hele familie geniet er van. 

Wij zijn verhuisd per 1 november 2016

Jaaaa! Verloskundig Centrum Lucina is geboren en de eerste kraamweek is al weer voorbij! De tijd is snel gegaan deze week. Inmiddels zijn de eerste reguliere- en echospreekuren al geweest en is de bekkenfysio al gestart. Ook de assistentes hebben al regelmatig de telefoon kunnen opnemen in het nieuwe pand. Gisterenavond zijn we met alle disciplines bij elkaar geweest om het komende succes van ons centrum te vieren. We zijn trots en blij en ook de reacties van jullie zijn tot nu toe erg positief. Hopelijk zien we jullie snel op de praktijk, jullie zijn altijd welkom om te komen kijken. We zullen binnenkort ook nog meer beelden delen van het nieuwe pand. Adres: H.R.Holst-erf 134 in Dordrecht. 

file 2

Groot nieuws!

wij zijn erg verheugd om te vertellen dat we gaan verhuizen:D Afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig geweest met deze plannen. De locatie binnen Stadspolders zal verplaatsen van het woonhuis in het Selma Lagerlof-erf 47 naar het een heus verloskundig centrum aan H.R. Holst-erf 134 te Dordrecht

Voorheen was dit een peuterspeelzaal en wij zijn nu druk bezig met verbouwen om hier samen met verschillende ketenpartners een centrum op te zetten voor (zwangere) vrouwen. Hieronder een aantal foto’s van de ontwikkelingen. 

Op dit moment wordt er druk verbouwd en veranderd het al elke dag. We verheugen ons er enorm op om jullie hier te mogen ontvangen en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

De planning: 1 november 2016 starten we in ons nieuwe centrum

Volg ons ook op facebook/twitter voor foto's/video's en verdere updates.

https://www.facebook.com/Verloskundigenpraktijk-Lucina-332792550110128/ 

--------------------------------------------------------------------------------------

11-10-2016: Update!!! We zijn nog steeds druk met verbouwen en plannen/regelen. 1 november komt steeds dichterbij en we zijn inmiddels al afspraken aan het inplannen op onze nieuwe locatie! Wat een spannende maar vooral leuke tijden. Hieronder een plattegrond (+ voorlopige uitleg van de kamers) van het nieuwe pand zodat jullie alvast een klein beetje een beeld kunnen krijgen van de locatie. We blijven jullie zo nu en dan updaten! :)

foto van Verloskundigenpraktijk Lucina.

--------------------------------------------

21-10-2016: 

Jippie we staan in de krant!! Verloskundigenpraktijk Lucina brengt alle specialiteiten onder een dak. Zo is het maar net, we zijn druk bezig met de laatste dingen. Gezonde maar vooral verheugde spanningen komen steeds meer om de hoek kijken. Daarom is het extra leuk dat er ook aandacht in de media voor is:) http://www.ad.nl/dordrecht/verloskundigen-praktijk-lucina-brengt-alle-specialiteiten-onder-een-dak~ac7b2e56/ 

AD artikel

Augustus 2016: vanaf nu echoscopie in eigen praktijk!

Met heel veel trots kunnen we vertellen dat we vanaf nu echo's in eigen praktijk maken! De eerste echo die door Emma is gemaakt was ook nog eens een hele speciale. Jetske wordt voor het eerst oma en daarom was haar dochter de perfecte kandidaat om de eerste echo op te maken. We zijn heel erg blij met deze nieuwe ontwikkeling en hopen dat jullie dit ook zijn. De eerste echospreekuren zijn ingepland en zullen in de loop van de tijd worden uitgebreid. Tot ziens bij Lucina!

Lucina echowebsite Lucina website echo

Echo's in eigen praktijk en anticonceptie

In juni 2016 is verloskundige Emma geslaagd voor haar echo-opleiding. Ook Carmen en Hanna zullen dit jaar gaan starten met de opleiding. Dit betekend dat binnenkort de echo's in eigen praktijk gemaakt kunnen worden. Tevens zijn Jetske en Carmen zich ook aan het scholen voor het voorschrijven van anticonceptie en plaatsen van spiralen. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en wanneer het toegepast wordt in de praktijk.  

12043132 984786801577363 8180016519069584991 n

 

Agenda

Informeer per organisatie mogelijkheden (digitaal ja/nee)

Of klik hier voor een overzicht

 Voorlichtingsavond Lucina
Gaat vanaf juli 2020 weer van start

Di 24 Nov 2020

Voorlichtingsavond/ochtend Borstvoeding kraamzorg de Waarden

Online BV voorlichting.Ook in het ENGELS 

Do 08 okt 2020
Ma 12 okt 2020
Di 13 okt 2020
Ma 02 nov 2020
Di 03 nov 2020
Ma 09 nov 2020
Ma 23 nov 2020
Woe 26 nov 2020
Di 01 dec 2020
Woe 02 dec 2020
Ma 07 dec 2020
Ma 14 dec 2020
Di 15 dec 2020
Woe 17 dec 2020
Ma 21 dec 2020

Voorlichtingsavond Borstvoeding kraamzorg de Eilanden

Webinar (ook voor niet-cliënten vd Eilanden

Woe 14 okt 2020
Ma    26 okt 2020
Woe 11 nov 2020
Ma   23 nov 2020
Woe 09 dec 2020
Ma 21 sept 2020

Infoavond Rhena

Online aanbod

 zie zwangerschap>
zwangerschapscursus

 

Infoavond Rhena

Online aanbod

online aanbod vanwege corona
Zwangerfit en Yoga Vief sportief

Gaat vanaf Juni 2020 weer starten

Start op:
Woe 11 Nov 2020

Cursus: vol vertrouwen Bevallen

Gaat vanaf juni  2020 weer van start

Di 27 Okt 2020
Di 01 Dec 2020 

 EHBO voor baby's 
Gaat vanaf juli  2020 weer van start

 Vrij 06 Nov 2020

Kijk zorgpartners voor meer informatie of
Klik voor meer informatie of de websites van overige cursussen hier

Geboren

19-10-2020: Lina
18-10-2020: Kloe
17-10-2020: Dean
16-10-2020: Fallon
16-10-2020: Eleen
15-10-2020: Loua-Mae
15-10-2020: Lenna
15-10-2020: Fenna
13-10-2020: Jackie
12-10-2020: Elise
10-10-2020: Lente
10-10-2020: Otis
08-10-2020: Keesje
07-10-2020: Corrie
03-10-2020: Bianca
01-10-2020: Aart
01-10-2020: Nils
28-09-2020: Jaxx
27-09-2020: Koen
27-09-2020: Mustafa
27-09-2020: Luka
25-09-2020: Charlie
25-09-2020: Jula
25-09-2020: Esra
25-09-2020: Liyana
24-09-2020: Tess
22-09-2020: Gian
22-09-2020: Tess
21-09-2020: zare
20-09-202: Adnan
19-09-2020: Esmee
18-09-2020: Selene
17-09-2020: Véda
17-09-2020: Noelia
16-09-2020: Ize
16-09-2020: Hailey
14-09-2020: Diren
13-09-2020: Willem
11-09-2020: Leon
11-09-2020: Nova
10-09-2020: Lux
10-09-2020: Lily
10-09-2020: Jazz
09-09-2020: Lunafreya
09-09-2020: Olivia
07-09-2020: Amelia
06-09-2020: Ilse
04-09-2020: Luuk
04-09-2020: Aylin
04-09-2020: Fiora
03-09-2020: Joris
02-09-2020: Kayetan
01-09-2020: Fritsie
01-09-2020: Sem