Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Praktijknieuws

Corona Virus

Klik hier voor een informatiekaart in verschillende talen:
Engels
Pools
Turks
Arabisch

01-04-2020

Beste zwangeren en partners,

Hierbij een update over de veiligheidsmaatregelen betreffende de echo’s die in onze praktijk gemaakt worden. Binnen de verloskunde worden er vanuit diverse organisaties voorschriften en adviezen gegeven, alsmede maatregelen opgelegd om onze verloskundige zorgverlening verder aan te scherpen. Eén van die maatregelen betreft het aantal personen dat toegestaan is bij de controles of echo’s. De afgelopen weken hebben wij een uitzondering gemaakt voor de vroege 1e echo en de 20-weken echo; het leek ons niet meer dan redelijk bij deze specifieke echo’s de partner als 2e persoon toe te laten. Voor overige echo’s de controles hebben we jullie al gevraagd alleen te komen. Door verdere aanscherping van de regels moeten wij tot onze spijt - vanaf 3 april a.s.- ook besluiten dat het niet meer mogelijk is om partners toe te laten bij deze echo’s.
Dit geldt dus nu voor alle controles en echo’s: kom alleen!

Om je partner toch iets te laten meebeleven van de echo kun je tijdens de echo via Whats App of Facetime videobellen zodat er meekeken kan worden op het echoscherm. Hiermee hopen we dat alle maatregelen effect zullen gaan hebben op het indammen van de Corona-crisis. We hopen wederom op jullie begrip!

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. We staan voor jullie klaar!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske, Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna, Jantine

Betsie, Sonja en Gertrude

30-3-2020 

 Beste zwangeren en partners,

Inmiddels zijn we twee weken verder met alle maatregelen die genomen zijn rondom het Corona-virus.Graag willen we iedereen via deze email op de hoogte houden over alle ontwikkelingen.  

Het is ontzettend goed om te zien hoe positief iedereen reageert en in de hele zorgverlening; telefonische afspraken, korte controles, alléén op controle komen zonder partner. We beseffen heel goed dat iedereen dit heel graag anders zou willen zien.Het is een heftige tijd die een andere manier van zorgverlening van ons en jullie vraagt, maar we hopen oprecht dat komende week de effecten van al deze maatregelen merkbaar zullen zijn. 

De maatregelen waarover we jullie 14 maart geïnformeerd hebben blijven voorlopig van kracht tot weander bericht ontvangen van de instanties die ons adviseren (KNOV, RIVM, GGD en NVOG).Wil je de maatregelen nog eens lezen, kijk dan op onze website voor de informatiebrief(https://verloskundigen-lucina.nl/nieuws). 
De controles zijn minder frequent en korter, maar we proberen zoveel mogelijk met jullie in contact te blijven door middel van telefonische afspraken. Zo kunnen we vragen die bij jullie leven bespreken en alle informatie geven die nodig is. Uiteraard gaan de belangrijkste controle momentenen de medische echo`s gewoon door.

Voor deze afspraken blijft wel gelden dat je mag komen als je GEEN klachten hebt van verkoudheid, snotteren of koorts en kom alléén naar deze afspraak. Uitsluitend bij de 1evroege echo (rond 8 weken) en de 20 weken echo mag je partner mee

Daarnaast hebben we vanaf 1 april a.s. voorlopig GEEN spreekuur meer op onze locatie Krispijn (Marisplein).  Dit besluit hebben we genomen naar aanleiding vaneen aantal extra aanpassingen die deze week van kracht gaan in dit gezondheidscentrum. We kunnen onder andere geen gebruik meer maken van de wachtkamer en jullie mogen niet meer via de hoofdingang naar binnen.  
Dit betekent dat vanaf vrijdag 3 april het spreekuur wordt gehouden op onze eigen locatie in Stadspolders: H.R. Holst-erf 134. 
Mocht je een afspraak hebben staan op deze locatie ontvang je hier ook persoonlijk bericht over.

Gelukkig is ons hele team nog gezond en kan het volledige Lucina team adequate zorg verlenen. 
En wat een mooi moment in deze nare periodeom getuige te mogen zijn van de geboorte van een baby! Dit is en blijft een uniek moment!

We wensen jullie ook in deze heftige tijd een goede zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe! 
Neem gerust contact met ons op als er vragen zijnWe staan voor jullie klaar!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

Jetske,Marlies, Priscilla, Emma, Carmen, Hanna,Jantine  
Betsie, Sonja en Gertrude 

20 maart 2020

Beste zwangeren en partner,

Onze voorlichtingsavond over de bevalling en kraamtijd gaat helaas niet door. Dit geldt voor veel zwangerschapscursussen. Er zijn wel veel cursussen die online aangeboden worden. Ook is er veel informatie over de bevalling en de kraamtijd te lezen. Op onze website vindt je veel informatie en goede bronnen. We nemen uiteraard zoveel mogelijk de tijd voor jullie om alles te bespreken maar door minder fysiek contact zal dit net wat anders zijn. Daarom vragen we jullie om de digitale informatie te gebruiken zodat jullie alsnog goed voorbereid zijn op de bevalling. We staan klaar voor alle vragen vanuit jullie maar vragen ook om jullie eigen inzet om jezelf te informeren waar het kan. Bedankt:)

17 maart 2020:

UPDATE!

Zwangerschap:
- Result priklab is WEL open op maandag en donderdag 09.00-09.30 uur. We zullen jullie indien je moet wachten verspreiden over het pand.
- Bij de eerste echo, en bij de SEO/20 weken echo is (alleen) je partner ook welkom. Bij overige echo's verzoeken wij jullie alleen te komen. Uiteraard is facetime op dat moment mogelijk. 

Bevalling:
- Er mag (buiten ons om) maximaal 1 persoon mee tijdens de bevalling (eerder waren dit 2 personen).
-Wij kunnen niet op bezoek komen/aanwezig blijven tijdens een medische partus voor coaching.
-Na de bevalling mag er geen bezoek op Rhena komen. 
-Poliklinisch bevallingen op Rhena gaan door en zijn veilig. Wel streven we er naar alleen de benodigde tijd op Rhena te verblijven. Dit betekent dat jullie langer thuis blijven (waar mogelijk/veilig).

Kraambed:
-Er is GEEN aangifte mogelijk op Rhena tot nader orde.
-Kraamzorg gaat door. Wij zullen telefonisch contact hebben met jullie en de kraamverzorgster. Waar nodig komen wij op huisbezoek. 
-Bezoek is welkom bij jullie thuis (tenzij klachten) maar NIET als de kraamverzorgster in huis is.

We zorgen er voor dat de zorg veilig blijft, en jullie zwangerschap en bevalling niet in gevaar komt. Daar kun je op vertrouwen!
Uiteraard is het niet de zorg die jullie van ons gewend zijn, ook wij vinden dit moeilijk. We krijgen vanuit jullie veel begrip waarvoor we jullie willen bedanken. 

We verzoeken jullie om geen vragen via social media/facebook messenger te stellen.

Team Lucina

14 maart 2020:
Beste zwangeren en partners,

Het is niemand ontgaan dat de maatregelen rondom het proberen te voorkomen van het verspreiden van het Corona-virus zijn aangescherpt.

Omdat onze zorgverlening door moet gaan, zijn er richtlijnen opgesteld vanuit onze beroepsorganisatie (KNOV) in samenwerking met RIVM, GGD en NVOG.

Daarnaast hebben wij regionaal overleg met het ziekenhuis, de kraamzorgorganisaties en iedereen die betrokken is rondom de verloskundige zorgverlening.

Ook wij moeten drastische maatregelen nemen, omdat wij graag zien dat het Corona-virus zich niet verder zal verspreiden.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart:

 • Wij geven GEEN handen
 • Heb je klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (38 graden of hoger blijf dan zoveel mogelijk thuis. Als je een afspraak hebt met ons, bel op het spoednummer (078 – 617 78 98) om te overleggen over je afspraak.
 • Neem alle door het RIVM voorgestelde hygiëne maatregelen in acht. Wij houden uiteraard de praktijkruimte ook extra schoon, desinfecteren onze materialen en ontsmetten alles wat nodig is.
 • We hebben aanpassingen gedaan in de wachtkamers: er is geen speelgoed, er liggen geen boeken/tijdschriften, er wordt geen water geschonken, de stoelen zijn verder uit elkaar gezet.

Daarnaast zijn er bij de specifieke spreekkamers stoelen neergezet zodat je niet te veel bij elkaar in de buurt zit.  Wij zullen dit ook goed aangeven in onze praktijk.

 • Wij mogen alleen de zwangere op controle zien: dus GEEN gezinsleden, partners etc.

Kom dus ALLEEN naar het spreekuur.

 • Er is GEEN hartjes/ inloop spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend!
 • Alle activiteiten waarbij meerdere personen aanwezig zijn hebben we geannuleerd. Dit betekent dat we voorlopig geen voorlichtingsavonden hebben, er geen Centering Pregnancy bijeenkomsten zijn en er geen cursussen gegeven worden. We geven uiteraard alle benodigde informatie individueel.
 • We beperken ons tot alleen medisch noodzakelijke zorg.

Er zijn dus GEEN spreekuren voor pretecho’s en anticonceptie.

Heb je een afspraak bij ons staan, word je hier persoonlijk over geïnformeerd.

 • Uiteraard staat de kwaliteit van onze zorg bovenaan, maar we beperken de contactmomenten met jullie tot een minimum aantal controles. We zullen zoveel mogelijk telefonisch met jullie contact houden voor vragen en informatie. We maken met elke individuele zwangere passende afspraken. De controles die plaatsvinden op de praktijk zijn kort: we controleren de bloeddruk, de groei van de baby en luisteren naar het hartje. Korte vragen kunnen we uiteraard beantwoorden tijdens deze controle.
 • Elke werkdag heeft een verloskundige telefonisch spreekuur van 12.30 tot 13.30 uur via onze afsprakenlijn 078 – 621 41 18. We vragen je alleen te bellen op dit tijdstip met verloskundig inhoudelijke vragen.
  Voor het verzetten van een afspraak, een benodigde zwangerschapsverklaring etc. zijn wij op de normale tijdstippen bereikbaar via onze assistentes.
 • Voor de kraamperiode zijn wij ook genoodzaakt de visites thuis tot een minimum te beperken. We zullen uiteraard zorg geven waar nodig, maar met elke individuele moeder maken we afspraken over al dan niet een huisbezoek of een telefonische afspraak.
 • Uiteraard doen wij er als zorgverleners ook alles aan om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken: alle conferenties, bijeenkomsten, overlegstructuren zijn waar mogelijk geannuleerd of worden telefonisch gehouden. Daarnaast hebben we alle benodigde materialen om zorg te verlenen aan (mogelijk) besmette vrouwen.

Wij blijven in nauw contact met alle betrokken zorgverleners en instanties en zullen jullie zo goed mogelijk informeren bij veranderingen in het beleid.

Ondanks al deze strikte maatregelen blijft gelden dat wij ALTIJD voor jullie bereikbaar zijn, dus schroom niet om contact op te nemen bij vragen en klachten.

Blijf ons ook volgen via de website en op social media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking!

Het team van Verloskundigenpraktijk Lucina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de uitbraak van het Corona Virus in Nederland zijn er veel vragen vanuit jullie zwangeren.  Onze beroepsvereniging heeft een advies opgesteld. Hierbij een Q & A over de meest gestelde vragen.

Moet ik mij als zwangere extra zorgen maken?
Nee. De infectie met het nieuwe coronavirus heeft bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

Is het Corona virus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?
Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan, maar het lijkt er op dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is.

Wat is het risico voor pasgeboren baby's?
Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby's niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

Wanneer moet ik als zwangere niet naar de praktijk komen? 

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact met ons op op wanneer je: 

 • Koorts hebt (>38.0 graden celcius) met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Het advies is om NIET naar onze praktijk en naar de praktijk van de huisarts te gaan.  Wanneer je bang bent dat je misschien besmet bent met het corona virus adviseren wij om je huisarts te bellen. Je huisarts zal, indien nodig, contact opnemen met de GGD voor verder onderzoek. 

Welke maatregelen nemen wij op het spreekuur?

De belangrijkste adviezen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen zijn;

 • Was je handen regematig
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik zo nodig papieren zakdoekjes

Het advies is om je ook in het kraambed aan deze hygiënemaatregelen te houden!

Wij zullen tijdelijk even geen handen schudden op het spreekuur om verspreiding te voorkomen. 

Voor meer informatie kijk op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Actueel nieuws vanuit het RIVM

Klik hier voor actueel nieuws over onderzoeken in de zwangerschap of bij de pageboren baby van het RIVM. 

Ziekenhuis Albert Schweitzer en verloskundigenpraktijk minder goed bereikbaar door sluiting Wantijbrug

Rijkswaterstaat gaat de Wantijbrug in de B3 in Dordrecht renoveren en deels vervangen. Daarom mag er 10 weken lan (zondag 19 januari tot vrijdag 3 april) geen autoverkeer over deze brug. Kom je vanuit noordelijke richting (Papendrecht) vanaf de A15, of van de N214 uit de Alblasserwaard zal dit dus vertraging opleveren. Vertrek op tijd vanuit huis!

Kijk voor meer info op: https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/1/27212/

Student Marieke begin 2020

Mijn naam is Marieke Tuijtel, ik woon in Oud-Alblas en ik ben vierdejaars verloskundige in opleiding. In de periode van 6 januari tot 14 maart loop ik stage in verloskundigenpraktijk Lucina. Jullie kunnen me op allerlei momenten tegenkomen: tijdens het spreekuur, de bevalling en het kraambed. Als laatstejaars zal ik veel handelingen zelfstandig verrichten, maar altijd onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige en met toestemming van jullie.

Ik heb er zin in en verheug me erop jullie te ontmoeten!

Groetjes, Marieke

introductiefoto marieke

Waarneming vanwege schouderblessure Jetske

Eind 2019 wordt Jetske geopereerd aan haar schouder. Ze is helaas voor langere periode uit de running. We hebben waarneming geregeld die haar komende periode komt vervangen. Ze stelt zich hieronder voor. 

Jantine Buxbaum

De komende periode kom ik het team van Lucina versterken, daarom stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Jantine Buxbaum, verloskundige sinds 2010. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Na eerst een aantal jaren als ergotherapeut te hebben gewerkt, besloot ik het roer volledig om te gooien en ben ik gestart met de opleiding verloskunde. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Het begeleiden van zwangeren, barende vrouwen en kersverse moeders en vaders blijf ik elke keer weer fascinerend vinden.

Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen goed terug kunnen kijk op de periode van zwanger zijn en bevallen. Bevallen is een klus, maar goede voorbereiding vooraf en begeleiding tijdens en na de bevalling dragen bij aan een positieve ervaring van het krijgen van een kind.

 

 Jantine Bux

 

 Verloskundigenpraktijk Lucina bestaat 35 jaar!

1 Mei 2019 bestaat verloskundigenpraktijk Lucina 35 jaar. Dit betekent tevens dat Jetske 35 jaar als verloskundige werkt. Hoe bijzonder en knap is het om na al die tijd nog steeds vol passie dit werk te doen. We zijn trots op Lucina en dit jubileum! Ook Carmen heeft dit jaar een Jubileum: 5 jaar werkzaam als verloskundige (bij Lucina).

We hebben deze dag uiteraard met elkaar gevierd; een superleuke dag. We hebben eerst koffie/thee met gebak gegeten, daarna een workshop bonbons maken en als afsluiter een heerlijke etentje met elkaar. We hopen nog lang met elkaar en met jullie door te gaan. We zijn gezegd met elkaar en trots op wat we neerzetten. 

 35 jaar Lucina 5 jaar35 jaar 2

Hanna en Carmen op dezelfde dag Lucina-tante geworden 

Hoera, op 4 december zijn zowel Hanna als Carmen trotse tante geworden. Hanna heet haar nichje Jaïra welkom en Carmen heeft haar neefje Kyan op de wereld zien komen. We zijn ontzettend trots op onze zussen, hun partners en natuurlijk op Jaïra en Kyan. Alle geboortes zijn speciaal voor ons, maar deze natuurlijk een tikkeltje extra:)

Emma is Lucina-mama geworden!

Hoera!!! Bas is geboren!!!
12 april zijn Arjan en Emma trotste ouders geworden van een zoon!!!

Het hele team van Lucina is  bezig geweest, zodat Carmen en Marlies de bevalling thuis konden begeleiden. 
Met de ouders gaat het heel goed en Bas is voor mama Emma uiteraard de mooiste en de liefste! Super bedankt collega's voor alle steun, begeleiding en goede zorgen! Jullie zijn echt een topteam

17952647 1428299270559445 4246143570707153549 n

Jetske is Lucina-oma geworden!

Hoera, Jetske is oma! Eerder van verwacht kwam kleindochter Fien ter wereld. Jetske heeft samen met gynaecoloog Myrthe Bandell de bevalling mogen doen. Het was een bijzondere en waardevolle ervaring. Kleine FIen groeit als kool en de hele familie geniet er van. 

Wij zijn verhuisd per 1 november 2016

Jaaaa! Verloskundig Centrum Lucina is geboren en de eerste kraamweek is al weer voorbij! De tijd is snel gegaan deze week. Inmiddels zijn de eerste reguliere- en echospreekuren al geweest en is de bekkenfysio al gestart. Ook de assistentes hebben al regelmatig de telefoon kunnen opnemen in het nieuwe pand. Gisterenavond zijn we met alle disciplines bij elkaar geweest om het komende succes van ons centrum te vieren. We zijn trots en blij en ook de reacties van jullie zijn tot nu toe erg positief. Hopelijk zien we jullie snel op de praktijk, jullie zijn altijd welkom om te komen kijken. We zullen binnenkort ook nog meer beelden delen van het nieuwe pand. Adres: H.R.Holst-erf 134 in Dordrecht. 

file 2

Groot nieuws!

wij zijn erg verheugd om te vertellen dat we gaan verhuizen:D Afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig geweest met deze plannen. De locatie binnen Stadspolders zal verplaatsen van het woonhuis in het Selma Lagerlof-erf 47 naar het een heus verloskundig centrum aan H.R. Holst-erf 134 te Dordrecht

Voorheen was dit een peuterspeelzaal en wij zijn nu druk bezig met verbouwen om hier samen met verschillende ketenpartners een centrum op te zetten voor (zwangere) vrouwen. Hieronder een aantal foto’s van de ontwikkelingen. 

Op dit moment wordt er druk verbouwd en veranderd het al elke dag. We verheugen ons er enorm op om jullie hier te mogen ontvangen en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

De planning: 1 november 2016 starten we in ons nieuwe centrum

Volg ons ook op facebook/twitter voor foto's/video's en verdere updates.

https://www.facebook.com/Verloskundigenpraktijk-Lucina-332792550110128/ 

--------------------------------------------------------------------------------------

11-10-2016: Update!!! We zijn nog steeds druk met verbouwen en plannen/regelen. 1 november komt steeds dichterbij en we zijn inmiddels al afspraken aan het inplannen op onze nieuwe locatie! Wat een spannende maar vooral leuke tijden. Hieronder een plattegrond (+ voorlopige uitleg van de kamers) van het nieuwe pand zodat jullie alvast een klein beetje een beeld kunnen krijgen van de locatie. We blijven jullie zo nu en dan updaten! :)

foto van Verloskundigenpraktijk Lucina.

--------------------------------------------

21-10-2016: 

Jippie we staan in de krant!! Verloskundigenpraktijk Lucina brengt alle specialiteiten onder een dak. Zo is het maar net, we zijn druk bezig met de laatste dingen. Gezonde maar vooral verheugde spanningen komen steeds meer om de hoek kijken. Daarom is het extra leuk dat er ook aandacht in de media voor is:) http://www.ad.nl/dordrecht/verloskundigen-praktijk-lucina-brengt-alle-specialiteiten-onder-een-dak~ac7b2e56/ 

AD artikel

Augustus 2016: vanaf nu echoscopie in eigen praktijk!

Met heel veel trots kunnen we vertellen dat we vanaf nu echo's in eigen praktijk maken! De eerste echo die door Emma is gemaakt was ook nog eens een hele speciale. Jetske wordt voor het eerst oma en daarom was haar dochter de perfecte kandidaat om de eerste echo op te maken. We zijn heel erg blij met deze nieuwe ontwikkeling en hopen dat jullie dit ook zijn. De eerste echospreekuren zijn ingepland en zullen in de loop van de tijd worden uitgebreid. Tot ziens bij Lucina!

Lucina echowebsite Lucina website echo

Echo's in eigen praktijk en anticonceptie

In juni 2016 is verloskundige Emma geslaagd voor haar echo-opleiding. Ook Carmen en Hanna zullen dit jaar gaan starten met de opleiding. Dit betekend dat binnenkort de echo's in eigen praktijk gemaakt kunnen worden. Tevens zijn Jetske en Carmen zich ook aan het scholen voor het voorschrijven van anticonceptie en plaatsen van spiralen. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en wanneer het toegepast wordt in de praktijk.  

12043132 984786801577363 8180016519069584991 n

 

Agenda

Voorlichtingsavond Lucina

Di 31 Mei 2020
Di 28 Jul 2020
Di 22 Sept 2020
Di 24 Nov 2020

 

 

Voorlichtingsavond/ochtend Borstvoeding kraamzorg de Waarden

Do 16 April 2020
Do 25 Mei 2020
Do 09 Jul 2020
Do 27 Aug 2020
Do 22 Sept 2020
Do 08 Okt 2020
Do 26 Nov 2020

Voorlichtingsavond Borstvoeding kraamzorg de Eilanden

Ma 25 Mei 2020
Ma 17 Aug 2020
Ma 09 Nov 2020

Infoavond Rhena

Di 07 Apr 2020
Di 05 Mei 2020
Di 02 Jun 2020
Di 07 Jul 2020
Di 04 Aug 2020
Di 01 Sept 2020
Di 06 Okt 2020
Di 03 Nov 2020
Di 01 Dec 2020

   
Zwangerfit en Yoga Vief sportief Woe 29 Apr - 17 Jun
Woe 24 Jun - 12 Aug

Cursus: vol vertrouwen Bevallen

Di 21 Apr 2020
Di 04 Jun 2020
Di 14 Jul 2020

 EHBO voor baby's 

 Vrij 17 Apr 2020
Woe 06 Mei 2020

Kijk zorgpartners voor meer informatie of
Klik voor de websites van overige curussen hier

Geboren

31-03-2020: Boaz
30-03-2020: Lize
27-03-2020: Lilly
27-03-2020: Noella
26-03-2020: Sarah
26-03-2020: Silaz
26-03-2020: Naim
26-03-2020: Liya
25-03-2020: Rachel
24-03-2020: Gwendolyn
24-03-2020: Elizabeth
23-03-2020: Chantal, Melanie
22-03-2020: Shanaya
20-03-2020: Ella
20-03-2020: Betiel
18-03-2020: Mees
17-03-2020: Tim
15-03-2020: Leroy
13-03-2020: Matteo
10-03-2020: Meks
09-03-2020: Eflin
09-03-2020: Fiene
08-03-2020: Joris
08-03-2020: Rofaida
07-03-2020: Dominique
06-03-2020: Jet
06-03-2020: Jairo
06-03-2020: Daantje
05-03-2020: Finne
03-03-2020: Elijus
03-03-2020: Cesur
03-03-2020: Aysima
03-03-2020: Zeyd
02-03-2020: Sanne
02-03-2020: Aiden
29-02-2020: Sten
29-02-2020: Alexanderd
28-02-2020: David
27-02-2020: Nicolas277-02-2020: Elijah
26-02-2020: Yarah
26-02-2020: Nikki
25-02-2020: Jayden
23-02-2020: Leydena
22-02-2020: Sara
21-02-2020: Noah
21-02-2020: Kaidrian
20-02-2020: Lyna
20-02-2020: Genayah
19-02-2020: Lisa
19-02-2020: Shardee
19-02-2020: Lotte
18-02-2020: Adam
16-02-2020: Cattleya
16-02-2020: Nevin
14-02-2020: Louell
13-02-2020: Alan
11-02-2020: Senna
09-02-2020: Lisa
07-02-2020: Damla
06-02-2020: Meadow
06-02-2020: Esengo
03-02-2020: Bowie
02-02-2020: Arthur
01-02-2020: Boaz