Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Klieven van de tongriem

Klieven van het tongriempje (frenotomie)

Het tongriempje is een slijmvliesplooitje die de tong met de mondbodem verbindt in de middellijn aan de onderzijde van de tong. Tijdens bewegingen van de tong zorgt dit tongriempje voor verbetering van speekselvloed door opening van de op de mondbodem geleden speekselkliertjes. Als het tongriempje verkort is, spreekt men van ankyloglossia.

Ankyloglossia is een erfelijke aandoening en het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Een baby moet de tong uit kunnen steken voor het creëren van vacuüm en peristaltische beweging. Een baby moet de tong omhoog kunnen bewegen om de tepel te kunnen pakken, te vormen en te stabiliseren in de mond. Bij een verkort tongriempje is de beweeglijkheid van de tong beperkt, hierdoor kan de tong de tepel niet goed omvatten, wordt het vacuüm vaker verbroken (je hoort een klakkend geluid), kan de tepel minder ver naar binnen worden gezogen en is de peristaltische beweging minder. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij de (borst)voeding, zoals tepelkloven, problemen bij het aanleggen, ineffectief drinken, onrust bij de baby (veelvuldig loslaten of weigeren), drinken met geluid (klakkend of smakkend geluid). Onvoldoende groei van de baby kan het gevolg zijn, evenals pijn tijdens/na het voeden, borstontsteking, veelvuldige en langdurige voedingen. Dit alles kan resulteren in het vroegtijdig staken van de borstvoeding.

Bij een pasgeborene is het wenselijk zo snel mogelijk na de diagnose te klieven (het liefst binnen 24u). Bij oudere kinderen (>1 à 2 jaar) en volwassenen vindt frenuloplastiek onder lokale of algehele narcose plaats en moet vaak gehecht worden, dit omdat het slijmvlies dikker en peziger wordt, beter doorbloed raakt en de ingreep dus pijnlijker is.

Op latere leeftijd kunnen problemen ontstaan met:

 • praten (articuleren, slissen)
 • mondhygiëne (met de tong in de mondholte voedselresten verwijderen)
 • likken (lollie, ijsje)
 • bespelen van blaasinstrument
 • tongzoenen
 • stand van de tanden, m.n. spleet tussen de voortanden
 • sociaal aspect: pesten!

Het klieven van het tongriempje is een simpele, eeuwenoude ingreep. Het kan in de eerste levensweek uitgevoerd worden en kan veel problemen voorkomen. Problemen met de borstvoeding zijn vrijwel direct verholpen door verbeterde mobiliteit van de tong, verminderde tepelpijn en het beter leegdrinken van de borst. Meer dan de helft van de moeders ervaart direct verbetering. Het is een veilige ingreep. Complicaties komen zelden voor.

Mógelijke complicaties kunnen zijn:

 • bloedverlies (het bloedt altijd een klein beetje)
 • het opnieuw verkleven van het tongriempje
 • beschadiging van de speekselklieren
 • infecties

Als verloskundigen zijn wij niet bevoegd voor het uitvoeren van de frenotomie. We zullen je daarom verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. In Dordrecht is er een KNO arts die deze ingreep uitvoert. Je kunt hier meestal snel terecht. 
Er dient een afspraak op de polikliniek van het ziekenhuis gemaakt te worden èn er is hiervoor een schriftelijke verwijzing van ons of de huisarts voor nodig! Mocht er sprake zijn van een verkort lipbandje vindt het klieven hiervan ook plaats door een specialist. 

Kijk voor meer informatie op www.borstvoeding.com/problemen/tongriempje/