Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

totaal anders

Met 39 weken begonnen de weeën, maar na de 2de controle bleek dat de harttonen van onze lieve dochter er niet meer waren. Het verhaal wat een fantastisch einde zou moeten hebben, werd voor ons een nachtmerrie. Onze dochter bleek te zijn overleden.

 

Tijdens deze verschrikkelijke dag hebben de dames van lucina ons ondersteund in het ziekenhuis. We vonden het fijn dat er bekende gezichten bij ons waren en ons konden helpen daar waar het nodig was.

We willen in het bijzonder Miriam bedanken voor al haar steun en hulp. Je bent een fantastisch mooi mens.

Mirjam Hoogerduijn