Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Echo

Termijnecho

Vanaf 8 weken (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) kan er een echo gemaakt worden om te kijken of de zwangerschap intact is. Tussen de 10e en 12e week wordt de echo herhaald om de exacte termijn te bepalen. Deze echo's worden op de praktijk gemaakt door een van de verloskundigen.  

Het doel van een echo is de locatie van de zwangerschap, de zwangerschapsduur en hartactie vast te stellen. De echo kan vaginaal of via de buik gemaakt worden. Dit is mede afhankelijk van zowel de zwangerschapsduur als het lichaamsgewicht. Indien er tijdens de echo bijzonderheden worden gezien zal dit direct aangegeven worden.

echo van baby Verloskundigen Lucinda echo laten maken

Structureel echografisch onderzoek  (SEO)/ 13- en 20 weken echo

Iets verder in de zwangerschap, tussen de 18e en 21e week, wordt nog een zgn. structurele echoscopie aangeboden. Dit is geen pretecho! Tijdens deze echo wordt de baby uitvoerig bekeken. Een groot aantal lichamelijke afwijkingen kunnen met deze echo worden opgespoord, maar niet àlle afwijkingen zijn zichtbaar op een echo.

Er wordt onder andere gekeken naar: de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater, ligging van de placenta, mogelijke grove aangeboren afwijkingen zoals open ruggetje of hartafwijkingen. Deze echo geeft geen garantie op een gezond kind, maar een aantal aandoeningen kan wel uitgesloten worden.

Per 1 september 2021 is het mogelijk om een 13-weken echo te laten maken. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 weken echo. Het kind is rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 weken echo. Veel afwijkingen zijn nog niet te zien. Maar sommige, vaak ernstige afwijkingen wel. Die kunnen zo ernstig zijn dat het kind tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt. De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen garantie dat het kind gezond is.

Het laten maken van deze echo's zijn niet verplicht. Kijk onder het kopje 'Folders' voor de folder van de SEO/13 en 20-weken echo of klik hier voor meer informatie.

Deze echo's worden in onze eigen praktijk gemaakt. Elke week hebben we een SEO spreekuur op de locatie stadspolders: H.R. Holst-erf 134 3315 TD Dordrecht. Je werkgever is verplicht je vrij te geven voor zwangerschapscontroles/echo-afspraken. De 20- weken echo's worden gemaakt in samenwerking met echocentrum Rivierenland en uitgevoerd door Joost de Jong, echografist en verloskundige.

Geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO)

Deze echo wordt uitsluitend gemaakt door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Er zijn twee redenen om deze echo uit te laten voeren: uit de 20 wekenecho is een vermoeden ontstaan op een bepaalde afwijking of er is sprake van een bepaalde afwijking binnen de familie. Het is daarom belangrijk om te weten of alle kinderen in jullie familie levend en gezond zijn geboren. Op basis van deze informatie kan de verloskundige in overleg met de gynaecoloog deze specifieke echo regelen.

Groeiecho en liggingsecho

De groeiecho wordt gedaan als er een reden voor is, zoals een twijfel over de groei, bepaalde indicaties of verdenking op teveel of te weinig vruchtwater. Bij iedere zwangere wordt een liggingsecho gemaakt rond 36 weken zwangerschap om te controleren of de baby in de juiste positie ligt. 

Wel of geen kinderen mee naar de echo?

Hoe lief elk kind ook is, voor vrijwel ieder kind is het lastig om langere tijd stil te zitten en stil te zijn, in een ruimte waar je bijna nergens aan mag zitten. Dit is ook het geval als je voor echoscopisch onderzoek gaat. Hoe leuk het ook klinkt om naar het nieuwe broertje of zusje te kijken, het kan voor hen heel vervelend zijn als ze niets mogen. Daarbij is het voor jullie zelf  moeilijker om je te focussen op het echoscopisch onderzoek. Ook kan zijn dat er slecht nieuws volgt uit een echo, voor kinderen is het verdriet van ouders lastig om te zien. Het is zeker niet verboden maar we raden jullie om deze redenen wel af om kinderen mee te nemen naar de echo's. Zeker als het om de 20-weken echo gaat.

Echo's worden altijd gemaakt op de locatie stadspolders.
H.R.Holst-erf 134
3315 TD Dordrecht