Afsprakenlijn: 078-6214118
Spoed: 078-6177898

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Thuis of ziekenhuis?

In Nederland mag je, als de zwangerschap ongecompliceerd is verlopen, kiezen waar je wilt gaan bevallen, thuis of poliklinisch in het ziekenhuis. Een bevalling verloopt het beste als de barende zich op haar gemak voelt. Het is dus belangrijk dat je daar gaat bevallen waar jij en je partner zich het veiligst en prettigst voelen. Je mag tot het laatste moment besluiten om thuis te blijven of alsnog naar het ziekenhuis te gaan. Als jij je niet veilig voelt thuis dan is het prima om poliklinisch te bevallen.

Thuisbevalling

Vanaf 37 tot 42 weken is het mogelijk om thuis te bevallen. Zodra je belt voor de bevalling komen we bij je thuis. We controleren de ligging van de baby, luisteren naar de harttonen, beoordelen de weeënactiviteit en verrichten een inwendig onderzoek om de ontsluiting te beoordelen. Aan het begin van de ontsluitingsfase geven wij je instructies over het opvangen van de weeën en wat je verder kunt verwachten. We spreken af wanneer we weer thuis langskomen. Bij de laatste centimeters ontsluiting zetten we alles klaar wat nodig is voor de bevalling en bellen we het kraamcentrum. De kraamverzorgster assisteert ons tijdens de bevalling en verzorgt moeder en kind na de bevalling. Als de baby geboren is wordt het door ons gewogen en uitgebreid nagekeken. Als het nodig is wordt er door ons gehecht. Ontstaat er tijdens of direct na de bevalling een complicatie dan gaan we alsnog naar het ziekenhuis.

Om thuis veilig te kunnen bevallen is het belangrijk dat aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • normaal verhoogd bed van minimaal 80 cm hoogte
 • aan de werkkant (rechterkant van de vrouw) een ruimte van 70 cm
 • geen waterbed
 • geen bed verhogen met behulp van een extra matras: dit zakt teveel in
 • bij een "houten bak" om het bed ook de bak verhogen zodat we ruimte onder het bed hebben
 • bij een 1-persoonsbed geen achterkant aan het bed (i.v.m. eventueel hechten)
 • als het eigen bed niet goed verhoogd kan worden een bed huren via RIVAS thuiszorg
 • aanwezigheid van een normale trap waar je vanaf gedragen kunt worden (dus geen wenteltrap, heel steile trap of te smalle trap)
 • goed verlichting: een schemerlampje alleen is niet voldoende. Er moet in de bevalkamer een staande lamp, bureaulamp/bouwlamp of iets dergelijks aanwezig zijn
 • in de bevalkamer een verwarming die functioneert
 • kraampakket moet aanwezig zijn
 • 2 kruiken
 • kraamzorg moet geregeld zijn via een kraamcentrum
 • huis moet bereikbaar zijn voor ambulance of brandweer (dus geen afgesloten straat of autovrije straat)
 • stromend water op de verdieping van de bevalkamer
 • een (werkende) lift, indien er sprake is van een flat
 • Bevallen op maximaal de eerste verdieping (1 trap)

Het is lastig om in een lijstje exact te beschrijven wat een werkbare, veilige thuissituatie is om te bevallen. Elk huis, elke straat is anders. Het gaat er om dat er in geval van spoed, geen tijd verloren gaat. Je kunt je voorstellen dat als iemand in een flat op de 4e verdieping zonder lift woont, het geen ideale situatie is om daar met spoed vandaan naar het ziekenhuis te vertrekken. Daarom is het belangrijk om, als je thuis wilt bevallen, dit goed te bespreken met de verloskundige. Bij twijfel kan er altijd in de zwangerschap een huisbezoek gedaan worden, om te besluiten of een thuisbevalling verantwoord is. Bespreek je vragen of twijfels hierover met ons voor je gaat bevallen! Dat voorkomt teleurstelling. Indien gewenst kunnen we je altijd onze spullen laten zien die we meenemen tijdens een thuisbevalling. Dit geeft misschien een beter beeld voor jullie. Geef aan als jullie hier behoefte aan hebben. 

Poliklinische bevalling

Als je kiest voor een poliklinische bevalling dan bel je ons en komen wij eerst thuis controleren. We controleren de ligging van de baby, luisteren naar de harttonen, beoordelen de weeënactiviteit, doen inwendig onderzoek om de ontsluiting te beoordelen. Aan het begin van de ontsluitingsfase geven wij je instructies over het opvangen van de weeën en wat je verder kunt verwachten. We bepalen samen wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis te gaan, vaak is dit tussen de 4 en de 7 cm. Bij een poliklinische bevalling doen wij de bevalling waarbij we hulp krijgen van een kraamverzorgster.

Als de bevalling ongecompliceerd verloopt mag je na een aantal uren weer naar huis, mits er kraamzorg aanwezig is. Voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie geldt vaak een eigen bijdrage van circa 300 euro. Wij raden aan dit bij de zorgverzekering na te vragen. Je hoeft het ziekenhuis niet van tevoren te informeren dat je poliklinisch wilt komen bevallen. Wel moeten je persoonsgegevens in het ziekenhuis systeem bekend zijn.

Plaatsindicatie/medische bevalling

In sommige gevallen is het niet veilig om thuis te bevallen en is er sprake van een plaatsindicatie (je bevalt met ons maar dit moet in het ziekenhuis plaatsvinden) of een medische bevalling. Bij een medische bevalling beval je onder leiding van de gynaecoloog. Deze medische indicatie kan worden vastgesteld in de zwangerschap maar kan ook ontstaan gedurende de bevalling. Een voorbeeld hiervan is het verzoek tot pijnstilling, als de baby in het vruchtwater heeft gepoept of bijvoorbeeld een inleiding. 

Indien je medisch bevalt mogen wij de bevalling niet meer begeleiden. We zullen je -indien mogelijk- wel altijd bezoeken, steun bieden en contact met je houden. Per situatie bekijken we wat gewenst is, en wat vanuit ons mogelijk is op dat moment. 

Een kijkje op de verloskamers is mogelijk middels de informatiefilms van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Kijk hier voor meer informatie over thuis bevallen of in het ziekenhuis.