Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

De bevalling

De Bevalling

Voorweeën

Voorweeën/oefenweeën zijn samentrekkingen van de baarmoeder spier. De baarmoeder is een holle spier die aan het einde van de zwangerschap door hormonen gaat samentrekken. Dit voelt als een menstruatieachtige pijn in de onderbuik. Vaak is dit onregelmatig.
Het komt regelmatig voor dat vrouwen een aantal weken voor de bevalling last hebben van deze voorweeën. Voorweeën komen vaker voor bij vrouwen die een tweede of volgend kindje krijgen. Ze komen vooral 's nachts omdat de baarmoeder dan het meest actief is. Het kenmerkende van voorweeën is dat ze niet in kracht en frequentie toenemen.
Voorweeën kunnen wel uren aanhouden maar worden niet erger. Gelukkig zijn deze voorweeën nog niet echt krachtig. Het kan heel goed na een aantal uren weer afzakken. De bevalling zet dan nog niet door. Het helpt om een warme douche/bad te nemen, je baarmoeder ontspant en de pijn zakt dan sneller af. Ook paracetamol en een warme kruik kunnen helpen de pijn sneller te laten zakken.

Wat gebeurt er in je lichaam?

Als je de baarmoeder voorstelt als een grote ballon, dan is de baarmoedermond het opblaastuitje. Als je geen weeën hebt, is het weefsel van de baarmoedermond erg stug. De periode van beginnende ontsluitingsweeën zorgt ervoor dat de baarmoedermond verweekt, dat het weefsel soepeler wordt. De baarmoeder is eerst zo hard als het puntje van je neus en wordt zo zacht als je tong. Pas als het weefsel week is, kan de baarmoedermond verstrijken en dat wil zeggen dunner worden. Dit alles is nodig voor de baarmoedermond open kan en de ontsluiting ontstaat. Vooral bij een eerste kind kan het verweken en verstrijken wat tijd kosten. Je hebt weeën, maar er is nog geen ontsluiting. Wel wordt de baarmoedermond soepeler en dunner. Alle weeën zijn vervelend maar je moet deze weeën zien als een voorbereidende fase.
 
ontsluiting 2

Ontsluitingsweeën

Het kan zijn dat de bevalling wel door gaat zetten waarbij de voorweeën langzaam overgaan in ontsluitingsweeën. Deze weeën komen sneller, om de 10-8 of zelfs 6 minuten en zijn sterker. Op een gegeven moment duren de weeën bijna een minuut en komen regelmatig om de 4 of 5 minuten. Nu komt de ontsluiting goed op gang. Vaak gaat dit gepaard met wat slijmerige en soms bloederige afscheiding. (Meestal begint de bevalling met weeën activiteit, soms begint het met het breken van de vliezen.)
 
Een wee is een samentrekking van de baarmoederspier. Het voelt als een soort kramp in je onderbuik die langzaam opkomt, erger wordt en dan weer afzakt. Je kunt zo’n wee vergelijken met een golf die aanspoelt op het strand. In het begin voel je de pijngolf aan komen rollen. Net voor de golf omslaat, is de pijn het hevigst. Daarna trekt de golf terug en voel je de pijn weer minder worden. Tussen de weeën door is er rust in je buik. De weeën worden sterker, komen vaker en regelmatiger en doen meer pijn naarmate de bevalling vordert.
 
Sommige vrouwen vinden de pijn van de weeën goed te verdragen, andere vrouwen vinden het niet uit te houden. De meeste vrouwen hebben tijdens de weeën vooral pijn in hun buik. Maar er zijn ook vrouwen die de pijn vooral in hun rug en/of hun benen voelen. Soms kan de pijn van plaats wisselen. Rugweeën doen volgens sommige vrouwen meer pijn dan buikweeën.
 
Na de eerste 3-4 cm ontsluiting vindt er meestal een versnelling plaats. De weeën beginnen echt behoorlijk pijn te doen, ze duren langer en komen meestal om de 3 minuten. Bij deze weeen vordert de ontsluiting gemiddeld met 1 cm. per uur. Deze ontsluitingsweeën zorgen ervoor dat je baarmoedermond ver genoeg open gaat (10 cm) om de baby geboren te laten worden. Dat wordt ‘ontsluiting’ genoemd. Voor de ontsluiting zijn sterke weeën nodig. Ze duren langer (1-1,5 minuut) dan voorweeën en komen regelmatig, zo om de 3 tot 5 minuten. Je voelt ze als een pijnlijke kramp door je hele bekkengebied. De een voelt ze meer in de buik, de ander in de rug. Sommige vrouwen voelen ze (ook) in hun benen. De weeën worden krachtiger en pijnlijker naarmate de ontsluiting vordert. Tijdens de laatste centimeters ontsluiting (8-10 cm) zijn ze het heftigst. Dit is voor veel vrouwen een moeilijke periode. Gelukkig is het eind in zicht! We controleren via inwendig onderzoek hoeveel centimeter ontsluiting je hebt.
 Het is mogelijk dat de vliezen tijdens deze ontsluitingsperiode spontaan breken. Als dit niet gebeurt zullen wij de vliezen doorprikken als dat nodig is. 

Houdingen tijdens de ontsluiting

Als de weeën verergeren ga je een houding zoeken waarin je ze het beste op kunt vangen. Bewezen is dat het afwisselen van houdingen (lopen, staan, zitten) meehelpt om de ontsluiting beter te laten vorderen en de ontsluitingsduur zelfs met 3 uur kan verkorten. Blijf dus niet continue in bed liggen. Probeer tijdens de weeën een aantal houdingen uit en je zult snel merken wat voor jou de beste houding is. Voor iedere barende zal dit verschillend zijn. Zie onderstaande afbeelding en lees ook de folder
 
 
baringshoudingen2

Hormonen, stress, angst, pijn en pijnstilling.

Oxytocine is het hormoon wat zorgt voor regelmatige en gecoördineerde samentrekkingen van de baarmoeder: de weeën. Het proces versterkt zichzelf, hoe meer weeën, hoe meer oxytocine je gaat aanmaken, met als gevolg meer en krachtigere weeën en een snellere ontsluitingsperiode. Door angst, stress en onrust ontstaat adrenaline. Adrenaline remt oxytocine. Zodra je adrenalinegehalte stijgt, neemt je oxytocinegehalte af, met als gevolg het afnemen van de weeën en het langer duren van de bevalling. Het is heel belangrijk dat je zelf een sfeer creëert die voor jullie prettig is en waar je je vertrouwd voelt en kunt ontspannen. Bedenk daarom wat jou kan helpen (houdingen/douche/massage/muziek/licht dempen). 

Als je langdurig aan pijn wordt blootgesteld, gaat je lichaam endorfine produceren. Endorfine is een soort natuurlijke pijnstiller die je helpt de weeën beter te verdragen. De pijn gaat zeker niet weg, maar je merkt dat je tussen de weeën door beter kunt ontspannen. Je verkeert in een soort roes en bent minder aanspreekbaar voor je omgeving. De endorfine is vooral actief in de laatste centimeters van de ontsluiting. Ook de productie van endorfine wordt verstoord door adrenaline.

Hoe pijnlijk een bevalling uiteindelijk zal zijn is niet te voorspellen. Er zijn een aantal manieren om de pijn tijdens de bevalling te beheersen zoals bijvoorbeeld zuchten en yoga.

Pijn bij de bevalling heeft verschillende functies. Zo is het bijvoorbeeld een waarschuwings- signaal dat er een kindje geboren gaat worden en dat je focus volledig op de bevalling is. Je raakt dan ook vaak in je eigen coconnetje. Pijn bij een bevalling is anders dan pijn als gevolg van een verwonding. Het lijkt op menstruatiepijn maar is intenser. Kenmerkend voor bevallingspijn is dat het in golven komt en dat er hierna altijd een rustperiode volgt. Naarmate de ontsluiting vordert worden de pauzes korter. Er is dan net genoeg tijd om het te laten zakken, je te ontspannen en je te concentreren op de volgende wee.

Het kan gebeuren dat de pijn als ondraaglijk wordt ervaren. Op dat moment tijdens de baring zullen wij in samenspraak met jullie de mogelijkheden van pijnstilling bespreken. In dit ziekenhuis is er een mogelijkheid tot de ruggenprik en een prik in je been (pethidine). Aan medicamenteuze pijnstilling zitten ook nadelen, lees er over in de folder, kom naar de voorlichtingsavond of stel vragen op het spreekuur. Pijnstilling is thuis niet mogelijk. 

Persweeën

Tijdens de laatste cm van de ontsluiting kun je het gevoel krijgen dat je mee moet persen. Meestal begint het met een korte drang tijdens het hoogtepunt van de wee. Dit wordt veroorzaakt door het steeds dieper komen van het hoofdje van de baby.
Bij volledige ontsluiting (10 centimeter) krijg je een soort oerdrang die niet meer tegen te houden is: persdrang. Veel vrouwen vinden het een opluchting als ze mogen persen. De uitdrijving duurt bij een eerste kind gemiddeld 1 uur. Bij een tweede of volgend kind is de uitdrijving vaak aanmerkelijk korter. Ook tijdens het persen zijn verschillende baringshoudingen mogelijk. Denk na over wat je het meest prettig lijkt. We hebben altijd de mogelijkheid om een baarkruk te pakken (in het ziekenhuis en thuis) maar je kunt ook in zijligging,staand, gehurkt of op handen en knieën bevallen. Welke houding het meest prettig is, ontdekken vrouwen vaak als het moment daar is.Veel vrouwen kiezen ervoor om liggend in bed te bevallen. Het is ook mogelijk om verticaal te bevallen op de baarschelp of baarkruk, op je hurken in bed, staand of op handen en knieen.

Wij kunnen je bevalling begeleiden in deze houdingen, mits het natuurlijk medisch (en ergonomisch!) verantwoord is. Vaak zullen we je tijdens de bevalling adviezen geven om een bepaalde houding aan te nemen.

Na de geboorte

De baby wordt door ons gewogen en nagekeken en we hechten indien nodig.
Het eerste uur is een goed moment om de baby voor de eerste keer aan de borst te leggen.
 
BELANGRIJK: Om je goed voor te bereiden op de bevalling raden we ja aan om een cursus of voorlichtingsavond (bijvoorbeeld die van ons) te volgen samen met je partner. Daar hebben we alle tijd om dingen uit te leggen en te laten zien. Je weet daarna vaak beter wat er op je af kan komen en dat geeft rust voor de barende en de aanstaande papa. Denk ook na over een bevalplan waarin je wensen kunt bespreken met ons.