Afsprakenlijn: 078-6214118
Spoed: 078-6177898

 

Afsprakenlijn: 078 - 621 41 18
Spoed:  078 - 617 78 98

Geboortewensen

Wat zijn geboortewensen (bevalplan)?

Geboortewensen zijn geen draaiboek over hoe je bevalling gaat lopen maar hierin beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te bereiden op de bevalling. Het is bedoeld om de verloskundige en andere zorgverleners te laten weten wat je belangrijk vindt. Wat jouw ideeën en wensen zijn. Hoe jij graag wilt dat mensen met je omgaan. Tegelijk is het een manier om met je partner te bespreken wat jullie verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Door een geboorteplan blijf je betrokken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden. Ook op momenten dat je zelf niet goed kunt vertellen wat je wilt. In de zwangerschap zullen wij jou per email een format van de geboortewensen sturen.

Klik hier om de Lucina geboortewensen te downloaden. 

Naast de onderwerpen die hierin beschreven zijn, zijn er nog een aantal onderwerpen die mogelijk belangrijk zijn om over na te denken:

 • hoe heb je je voorbereid op de bevalling (volgen van een zwangerschapscursus/voorlichtingsavond/lezen van boek?)
 • aanwezigheid stagiares
 • het maken van foto’s rondom de bevalling
 • ben je reeds eerder bevallen. Zo ja, wat heb je als prettig ervaren en/of wat juist niet
 • zijn er dingen rondom de bevalling waar je tegenop ziet, angstig voor bent of zorgen over hebt (mogelijk naar aanleiding van een vorige bevalling)
 • Welke houdingen wil je gaan gebruiken bij het opvangen van de weeën en tijdens het persen
 • hoe denk je over pijnbestrijding
 • wat verwacht je van je partner
 • wat is voor jullie belangrijk als de bevalling anders loopt
 • direct contact met de baby na de bevalling
 • visite na de bevalling

Bespreken geboortewensen

In de regel worden de geboortewensen tijdens de controles tussen de 30e en 36e zwangerschapsweek besproken. Samen met de verloskundige kun je bepalen of je wensen haalbaar zijn. Misschien zijn er medische of praktische bezwaren. Vaak zijn er dan alternatieven. Na dit gesprek kun je dit aanvullen of aanpassen als dat nodig is.

Niets staat vast. Je kunt zelf op elk moment van gedachten veranderen. Ook kan de bevalling anders lopen dan je had verwacht of gewild. Hierdoor kunnen misschien niet al jouw wensen meer uitgevoerd worden. De verloskundige kan je bijvoorbeeld verwijzen naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Er kunnen ingrepen nodig zijn. Of je kind kan opgenomen worden op de kinderafdeling. Je kunt in het geboorteplan schrijven wat je in die situaties belangrijk vindt. Het is raadzaam om, in geval van een verwijzing naar andere hulpverleners, de aanwezigheid van jullie bevalplan te benoemen.